Coordonatorii CDCEP 16+1

Centrul Roman al Energiei (CRE) este organizația profesională, non-guvernamentală și non-profit, care reunește și reprezintă, din anul 2011, interesele companiilor de stat și private ce operează în sectorul energetic românesc, la Bruxelles și București. Membrii CRE sunt companii active din următoarele domenii: energie electrică, gaze și petrol, cărbune, servicii energetice și juridice. Împreună, membrii CRE au peste 45 000 angajați.

Obiectivele principale ale CRE urmăresc doua direcții, și anume (1) asigurarea mediului favorabil pentru stimularea competitivității si dezvoltării sectorului energetic românesc și (2) dezvoltarea și consolidarea relațiilor dintre membri și instituțiile de resort naționale, europene și internaționale.

Având în vedere profilul si expertiza memadrem.pngbrilor săi, a expunerii la nivel European, a experienței în politica energetică a Europei Centrale și de Est, asociaţia CRE a fost recomandată să gestioneze activitatea Centrului de Dialog şi Cooperare în Domeniul Energiei. Istoricul dovedit în desfăşurarea cu success activităţii asumate în consolidarea dimensiunii europene a sectorului energetic românesc (organizarea de seminarii, mese rotunde, forumuri și alte întruniri pe teme relevante) constituie baza preluării responsabilităţilor de a reprezenta o interfaţă de comunicare şi organizare a evenimentelor definite şi agreate în cadrul CDCDEP 16+1, în coordonare şi deplină colaborare cu Ministerul Energiei şi Guvernul României.

Ca urmare a invitaţiei lansate de Ministerul Energiei în vederea atribuirii responsabilităţii de coordonare a CDCDEP 16+1, asociația Centrul Român al Energiei s-a angajat în preluarea portofoliului de responsabilități, împreună cu asociația Centrul pentru Studiul Democraţiei.

Membrii CRE

Mai multe despre activitatea CRE ( click aici )

Centrul pentru Studiul Democrației (CSD) este un think-tank înființat în anul 2006 în cadrul Departamentului de Știinţe Politice, Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca. CSD a dezvoltat, de-a lungul timpului, proiecte de cercetare, analize, dezbateri largi cu precădere din perspectivă globală, cu o importantă componentă aplicată. CSD deține un portofoliu considerabil de inițiative publice fiind un partener important în procesul de elaborare de politici publice la nivel național. Cooperările organizației acoperă o largă paletă instituțională (de la instituții ale administrației publice, organizații ale societății civile, universități și companii private) precum și parteneriate internaționale prestigioase. Printre activitățile CSD se numără și inițierea, dezvoltarea și încurajarea de parteneriate și colaborari la nivel, local, regional, național și internațional. În domeniul energiei eforturile organizației s-au canalizat pe două direcții: cooperarea energetică regională, sărăcia energetică și consumatorul vulnerabil. Ultimul domeniu este obiectul unui studiu cu relevanță națională și regional, ale cărui obiective se numără realizarea de propuneri de îmbunătățire a cadrului legislativ și de reglementare, propuneri de bune practici de sprijin non-financiar a consumatorilor vulnerabili de implementat la nivelul operatorilor.

Mai multe despre CSD ( click aici )