Misiune și obiective

Agenda de Lucru pe Termen Mediu a cooperării în format 16+1 înclude în subcapitolul dedicat Cooperării Industriale în vederea creșterii capacității și a producției de echipamente angajamentul asumat de Guvernul României de creare al unui Centru de Dialog și Cooperare în Domeniul Energiei.

Având susținerea Ministerului Energiei și a Ministerului Afacerilor Externe, Centrul de Dialog și Cooperare în Domeniul Energiei 16+1 are ca misiune crearea unei platforme dinamice de relaționare pentru mediul de afaceri din Europa Centrală și de Sud-Est și China, care să avanseze cooperarea între cele două regiuni pe principiile formatului 16+1 în domeniul energetic.

Fără să înlocuiască acordurile bilaterale în acest sens, Centrul își propune să capitalizeze pe Agendele si Strategiile agreate până în prezent în domeniul cooperării dintre Uniunea Europeană și China, extinzând acquis-ul, bunele practice în domeniul legislativ, comercial sau tehnologic către statele non-UE în materie de Energii din surse regenerabile, Rețele Inteligente, Eficiența energetică în domeniul clădirior, Cărbune curat, Energie nucleară, etc.

Deși ancorată într-o logică de natură economică și comercială, întărirea cooperării între China și statele din Europa Centrală și de Sud-Est în domeniile menționate mai sus are ca obiectiv inclusiv contribuția către atingerea obiectivelor fixate pentru cooperarea regională în vederea implementării Uniunii Energetice și obiectivele de schimbare climatică ale Uniunii Europene cu orizont 2020-2035-2050.

Activitatea Centrului va genera expertiză sectorială ce poate contribui la procesul de elaborare a politicilor publice la nivel regional și european și pot sprijini în dezvoltarea relațiilor diplomatice ale țărilor din regiune în legătura cu Republica Populară Chineză.