The Secretariat CDCEP 16+1

Centrul pentru Dialog și Cooperare în Domeniul Energiei 16+1 a fost constituit ca un departament afiliat asociaţiei Centrul Român al Energiei. Activitatea CDCDEP16+1 se va desfăşura în mod independent de activitatea CRE în colaborare cu partenerul Centrul pentru Studiul Democrației (CSD). Secretariatul CDCEP16+1 este constituit din resurse comune ale celor două asociații.

Corneliu BODEA,

Președinte Centrul Român al Energiei

Oana LANGA,                                                                                                                                                         Anca Sinea,

Consilier Afaceri Europene, Centrul Român al Energiei      Vicepreședinte Centrul pentru Studiul Democrației

 

 

 

 

The Center for Dialogue and Cooperation on Energy Projects 16+1 was launched as an associated department of the Romanian Energy Center (CRE). The Center’s activity will run independently from the CRE’s daily activity, in collaboration with CSD, Center for the Study of Democracy. The CDCEP16+1 Secretariat will thus benefit from shared resources from both associations.